Στο greek-observatory και τις Ειδήσεις Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε ή να αρνηθείτε να συναινέσετε. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας.Δες περισσότερα εδώ.
ΑΠΟΨΕΙΣ

Κατάλογος αντιμασονικών ομιλιών και κειμένων του οσιολ. Μοναχού Σεραφείμ (Ζήση)

Ἡ Μασονία συνιστᾷ θρησκεία, ἡ ὁποία πιστεύει σέ δικά της ἀμετακίνητα δόγματα καί ἀρχές.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Στή δημοσίευση αὐτή συγκεντρώνουμε τίς περί Μασονίας ὁμιλίες καί τά κυριότερα σχετικά κείμενα τοῦ ὁσ. Μοναχοῦ Σεραφείμ (Ζήση). Ὁ π. Σεραφείμ ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τή Μασονία ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἰδιαίτερα ὅμως τήν τελευταία δεκαετία, ἑστιάζοντας τήν ἔρευνά του στή σχέση τῆς Μασονίας μέ τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· πράγματι, οἱ καθοριστικοί ἱστορικοί σταθμοί στήν ἐξέλιξη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας συνδέονται μέ ἀσυνείδητα ἐκκλησιαστικά πρόσωπα πού εἴτε χαρίστηκαν εἴτε καί ἀνῆκαν στή μυστική καί ἐκκλησιαστικά ἀπαράδεκτη αὐτή θρησκεία, ὅπως ἀποδεικνύουν αὐθεντικά μασονικά κείμενα καί κυρίως ἡ προσωπική ἰδεολογία καί δράση τῶν προσώπων ἐκείνων. Ὁ Οἰκουμενισμός, λοιπόν, ἀποτελεῖ καθοριστικό μοχλό γιά τήν πολιτισμική ὁμογενοποίηση τῶν λαῶν καί τήν ἔλευση τῆς ἀντίχριστης Νέας Τάξης Πραγμάτων καί τῆς ἑωσφορικῆς Νέας Ἐποχῆς, τά ὁποῖα εὐαγγελίζεται ἡ Μασονία.

❖❖❖

ΗΜασονία συνιστᾷ τήν πιό γνωστή, ἀλλά καί δραστήρια «μυστική ἑταιρεία» στήν ὑφήλιο. Τά τελευταῖα 300 χρόνια, ἀπό τή διοργάνωσή της τό 1717 ὑπό τή μορφή πού σήμερα γνωρίζουμε, ἡ Μασονία (ἤ ἀλλιῶς ὁ Τεκτονισμός ἤ Ἐλευθεροτεκτονισμός) ἔχει συντονίσει στό πολιτικό καί ἀργότερα καί στό ἐκκλησιαστικό παρασκήνιο φοβερές καί ἔξοχα πολύπλοκες διεργασίες, πάντοτε μέ σκοπό τήν ἐπικράτηση τῶν μασονικῶν ἰδεωδῶν σέ ἐπίπεδο φιλοσοφικό, θρησκευτικό, κοινωνικό καί πολιτικό.

Υπό τό ἐπιφανειακό ἔνδυμα τοῦ οὑμανισμοῦ (ἀνθρωπισμοῦ), τῆς φιλανθρωπίας, τοῦ κοινωνικοῦ ἀκτιβισμοῦ καί τῶν πολιτικῶν συνθημάτων τῆς «ἐλευθερίας, ἰσότητας, ἀδελφοσύνης», τά ὁποῖα κοσμοῦν τό τόξο ὕπερθεν τοῦ μασονικοῦ βωμοῦ σέ ὅλες τίς Στοές, ἡ Μασονία ἔχει οἰκοδομήσει καί σχεδόν ὁλοκληρώσει ἕνα νέο Πύργο τῆς Βαβυλωνίας, πού ἀνάγει τόν «ἄνθρωπο» σέ κεντρική καί θεμελιώδη ἀξία, καί τό ἀνθρώπινο θέλημα σέ οὐσιαστικά μόνο σωστό ὁδοδείκτη γιά τήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας, ἀνεξάρτητα ἤ (τελικά) καί μακριά ἀπό τήν Ἀλήθεια τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δογμάτων καί ὁποιωνδήποτε ἄλλων ἠθικῶν ἤ κοινωνικῶν σταθερῶν.

ΗΜασονία συνιστᾷ θρησκεία, ἡ ὁποία πιστεύει σέ δικά της ἀμετακίνητα δόγματα καί ἀρχές (landmarks), ἕχει ἰδιαίτερη θεολογική ὁρολογία («Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος», «Αἰωνία Ἀνατολή» κ.τ.σ.), δική της ἱεραρχική δομή καί ἱερατικούς ρόλους τῶν ἀξιωματούχων της, μυστήρια κατά μίμηση τῶν χριστιανικῶν (υἱοθεσία λυκιδέως, τεκτονικό βάπτισμα, γάμο, μνημόσυνο κ.ἄ.), καί μασονική κατήχηση ὑπό τό ἔνδυμα φιλοσοφικῶν μελετῶν· θρησκεία, ἡ ὁποία δεσμεύει ὑπό φοβερούς ὄρκους τά μέλη της καί ἀφορίζει ἤ καί τιμωρεῖ τούς ἀποστάτες της. Τό θρησκευτικό της χαρακτῆρα παραδέχονται καί ἐπιφανέστατοι θεωρητικοί τῆς Μασονίας (George Oliver, Albert Pike, Albert Mackey, Charles Leadbeater, Henry Wilson Coil κ.ἄ.), ἀλλ’ ἀποκάλυψε καί ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη μέ τήν ἀπόφαση 2060/1969 τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν («… ὁ τεκτονισμός ὅμως δέν εἶναι θησκεία γνωστή ὑπό τήν ρηθεῖσαν ἔννοιαν, ἀλλά τοιαύτη μή φανερά, ἔχουσα δόγματα καί λατρείαν μή φανεράν (κρυφίαν) καί ἀποτελοῦσα μυστικήν ὀργάνωσιν ἄγνωστον κατά τό περιεχόμενον οὐ μόνον εἰς τούς πολλούς, ἀλλά καί εἰς αὐτούς ἀκόμη τούς τέκτονας, λόγῳ τῶν τελευταίων μυήσεων ἀπό βαθμοῦ εἰς βαθμόν … »). Ἐπίσης, ἡ πρόοδος παγκοσμίως τῶν ἀκαδημαϊκῶν (πανεπιστημιακῶν) ἐρευνῶν γιά τίς μυστικές ἑταιρεῖες τίς τελευταῖες δεκαετίες, ἔχει ἀναδείξει (ὑπό θετικό, δυστυχῶς, φῶς) τόν καθοριστικό ρόλο τῆς Μασονίας – καί τῆς προδρομικῆς της κινήσεως τῶν Ροδοσταύρων – καί στίς φιλοσοφικές (ἀναγέννηση), πολιτικές (ὅπως ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση καί ἡ Ἰταλική Ἑνοποίηση) καί θρησκευτικές ἐξελίξεις τῶν τελευταίων αἰώνων.

Εἰλικρινής καί τεκμηριωμένη ἐργασία ἐπάνω στίς αὐθεντικές πηγές τῆς Μασονίας, καταδεικνύει, ὅτι οἱ μεγαλύτεροι ἀποκρυφιστές (λ.χ. Alessandro Cagliostro, Éliphas Lévi [ἤ Alphonse Louis Constant], Manly Palmer Hall), ἑωσφοριστές/σατανιστές (π.χ. Helena Petrovna Blavatsky, Aleister Crowley), θεοσοφιστές (ἐκ τοῦ «θεός-ὄφις») καί νεοεποχῖτες (λ.χ. Annie Besant, Charles Leadbeater), μάγοι (π.χ. Elias Ashmole, Pascal B. Randolph) καθώς καί πνευματιστές/μέντιουμ (λ.χ. Allan Kardec [ἤ Hippolyte Léon Denizard Rivail]) προέρχονται ἀπό τούς κόλπους τῆς Μασονίας ἤ τοὐλάχιστον διεκδίκησαν τήν πλήρη κανονικότητα τῆς μασονικῆς ἰδιότητάς τους.

❖❖❖

ΟΜοναχός Σεραφείμ στίς τρεῖς πρῶτες, εἰσαγωγικές, ὁμιλίες του (2017), παρουσίασε καί ἀνάπτυξε βασικά θεμέλια τῆς μασονικῆς ἱστορίας, πίστης καί ἐργασίας, κυρίως δέ τό διαθρησκειακό συγκρητισμό καί οἰκουμενισμό της, ὅπως καί τόν ἐπιδιωκόμενο ἔλεγχο τῆς Μασονίας καί ἄλλων «μυστικῶν ἑταιρειῶν» ἐπί τῆς παγκόσμιας παιδείας, μέ σκοπό τό διαχωρισμό τῆς ἐκπαίδευσης ἀπό τή χριστιανική πίστη παγκοσμίως.

Στίς ἑπόμενες τρεῖς ὁμιλίες (τοῦ 2019), ὁ μον. Σεραφείμ παρουσίασε μία πρός μία τρεῖς μεγάλες, ἱστορικῆς σημασίας ἐκκλησιαστικές καί (τεκμηριωμένα) μασονικές προσωπικότητες, τούς Οἰκουμενικούς Πατριάρχες Ἰωακείμ Γ΄ (1878-1884, 1901-1912), Μελέτιο Δ΄ Μεταξάκη (1921-1923) καί Ἀθηναγόρα Α΄ (1948-1972), προβάλλοντας ὄχι μόνο τά τεκμήρια τῆς μασονικῆς ἰδιότητάς τους, ἀλλά καί τή συμβολή τους στόν Οἰκουμενισμό καί ἄλλες ὄψεις τῆς δράσης τους πού ἐπιβεβαιώνουν τή μασονική ἰδιότητά τους.

Στοιχεῖα σχετικά μέ τήν ἀνάμειξη τοῦ Τεκτονισμοῦ στά ἐκκλησιαστικά πράγματα, ἀλλά καί στίς γεωπολιτικές ἐξελίξεις πού τά ἐπηρεάζουν βρίσκονται καί στά εἰδικότερου σκοποῦ ἄρθρα του πού παραθέτουμε παρακάτω.


1η Ὁμιλία (18 Ὀκτωβρίου 2017):
Γενική εἰσαγωγή περί τῆς Μασονίας ( Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ) 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ: (ὁλόκληρη) (α΄ μέρος) (β΄ μέρος)

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ YOUTUBE: 

π. Σεραφείμ Ζήσης μοναχός, Εισαγωγικά περί Μασονίας (Ολόκληρη) [ΒΙΝΤΕΟ 2017]
π. Σεραφείμ μοναχός, Εισαγωγικά περί Μασονίας Α΄ Μέρος [ΒΙΝΤΕΟ 2017]
π. Σεραφείμ μοναχός, Εισαγωγικά περί Μασωνίας Β΄ Μέρος [ΒΙΝΤΕΟ 2017]

2η Ὁμιλία (15 Νοεμβρίου 2017):
Ἡ Μασονία καί ὁ διαθρησκειακός συγκρητισμός

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ: (ὁλόκληρη(α΄ μέρος) (β΄ μέρος)

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ YOUTUBE: 

π.Σεραφείμ μοναχός, Η Μασονία και ο διαθρησκειακός συγκρητισμός (ΟΛΟΚΛΗΡΗ) [ΒΙΝΤΕΟ 2017]
π. Σεραφείμ μοναχός, Η Μασονία & ο διαθρησκ. συγκρητισμός (Α΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2017]
π. Σεραφείμ μοναχός, Η Μασονία & ο διαθρησκ. συγκρητισμός (Β΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2017]

3η Ὁμιλία (13 Δεκεμβρίου 2017):
Οἱ Μυστικές Ἑταιρεῖες, ἡ Παιδεία καί ὁ ΟΗΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ: (ὁλόκληρη)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ YOUTUBE:

π.Σεραφείμ Ζήση μοναχού, Οι μυστικές εταιρείες, η Παιδεία & ο ΟΗΕ [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

4η Ὁμιλία (6 Φεβρουαρίου 2019):
Ὁ Μασόνος Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἰωακείμ Γ΄

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ: (ὁλόκληρη)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ YOUTUBE:

π.Σεραφείμ Ζήσης, Οι Μασόνοι Πατριάρχες Ιωακείμ Γ΄ και Μελέτιος Μεταξάκης (Α΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

5η Ὁμιλία (13 Μαρτίου 2019):
Ὁ Μασόνος Οἰκουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Δ΄ Μεταξάκης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ: (ὁλόκληρη)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ YOUTUBE:

π.Σεραφείμ Ζήσης, Οι Μασόνοι Πατριάρχες Ιωακείμ Γ΄ και Μελέτιος Μεταξάκης (Β΄ ΜΕΡΟΣ) [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

6η Ὁμιλία (8 Μαΐου 2019):
Ὁ Μασόνος Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας Α΄ καί ὁ Οἰκουμενισμός

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ: (ὁλόκληρη)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ YOUTUBE:

π.Σεραφείμ Ζήσης: Ο Μασόνος πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Οικουμενισμός [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

Ἄρθρα

  1. Ἐπιφανής Μασόνος διανοούμενος, ὁμιλητής στήν Ἱ. Μητρόπολη Κορίνθου! (4 Ἰανουαρίου 2017) https://www.katanixis.gr/2017/01/blog-post_52.html
  2. Στοιχεῖα ἐπιδράσεως τῆς Μασονίας στόν πρώιμο ἑλληνικό Οἰκουμενισμό (30 Δεκεμβρίου 2017) https://www.katanixis.gr/2017/12/blog-post_478.html https://www.geopolitica.ru/en/article/influence-freemasonry-early-greek-ecumenism (ἀγγλικά)
  3. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Τί φρονοῦσε γιά τόν Μασόνο Πατριάρχη Ἀθηναγόρα ὁ ἀδίκως ἐκθρονισθείς προκάτοχός του κλεινός Μάξιμος ὁ Ε΄(21 Ἀπριλίου 2018) https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_312.html
  4. Ὁ Μασόνος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας Α΄, ἡ πολιτική τῶν Η.Π.Α. καί ἡ σημερινή Οὐκρανία (29 Ἀπριλίου 2018) https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_825.html
  5. Συνεργάζεται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τήν Λέσχη Bilderberg; (Α’ ΜΕΡΟΣ) (27 Σεπτεμβρίου 2018) https://www.katanixis.gr/2018/09/bilderberg.html
  6. Τί θέλουν οἱ Ἀμερικανοί ἀπό τήν Οὐκρανία (ἀνάγνωση πάνω στόν Ζμπ. Μπρζεζίνσκι) (19 Νοεμβρίου 2019) https://katanixi.gr/2019/11/14/%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD/
Tags
Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button